Informacje
Patroni medialni

Biegi młodzieżowe

 

W niedzielę, 26 sierpnia w Parku Zdrojowym zostaną rozegrane biegi młodzieżowe VII Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek.

Start do biegów od godz. 9.30. Zapraszamy do udziału.
Program zawodów:

8:00-9.30 - przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń, rozdanie numerów startowych
9:30  -  oficjalne otwarcie biegów młodzieżowych,
9:40  - 2011 i młodsi  - 250 m dziewczęta,
9:45  - 2011 i młodsi  - 250 m chłopcy,
9:50  - 2008 - 10 (kl. I-III szk. podstawowej) - 400 m dziewczęta,
9:55  - 2008 - 10 (kl. I-III szk. podstawowej) - 400 m chłopcy,
10:00 - 2005-07 (kl. IV-VI szk. podstawowej) - 600 m dziewczęta,
10:05 - 2005-07 (kl. IV-VI szk. podstawowej) - 800 m chłopcy,
10:10 - 2002-2004 (szkoły gimnazjalne + 7 klasy szk. podstaw.) - 800m dziewczęta, 1200 m chłopcy,
- dekoracja zwycięzców wszystkich kategorii.

W przypadku niewielkiej ilości uczestników w danej kategorii wiekowej organizatorzy dopuszczają możliwość łączenia biegów, ale z prowadzeniem osobnej klasyfikacji dla dystansów i kategorii wiekowych, jak również wcześniejszego rozpoczęcia biegu.

 

Biuro zawodów: Park Zdrojowy obok Muszli Koncertowej; czynne w dniu zawodów od godziny 8:00 do godziny 9:30

WAŻNE: Wszyscy uczestnicy muszą mieć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w biegu.

 

Regulamin biegów młodzieżowych

Zgoda rodzica / opiekuna

 

Organizatorem biegów młodzieżowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku

Organizatorzy
Partner główny
Sponsorzy